A portuguesa

de

Portugal

2018, 136 minutos, Pendente de calificar

Cartel de A portuguesa
  • Produción: Basilisco Filmes
  • Elenco: Clara Riedenstein, Marcello Urgeghe, Ingrid Caven, Rita Durão, Pierre Léon
  • Idioma orixinal: Portugués, alemán
  • Subtítulos: Galego, español